Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (2024)

Opleidingen Adobe Photoshop & Illustrator (basis)

Cursus 6 dagdelen €775,-

Foto’s bewerken, tekst en beeld combineren, of bestanden voorbereiden voor print? Je krijgt het in de vingers met de cursus Adobe Photoshop & Illustrator (basis)! Geef je creativiteit de ruimte, en verruim je technische en digitale vaardigheden met deze praktische cursus.

Meld je nu aan

14 juni Open avond Van 18:00 tot 20:30 uur Meld je direct aan!

De feiten in het kort

Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Niveau Startdatum Duur Kosten
Mbo 16 september 2024 6 dagdelen in 6 weken €775,-
+ overige kosten

Mbo

Startdatum Duur Kosten
16 september 2024 6 dagdelen in 6 weken €775,-
+ overige kosten

Meer informatie

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (1)

Over deze cursus

Met de combinatie theorie/praktijk leer jij de basis van de programma’s Photoshop en Illustrator kennen. De belangrijkste functies worden duidelijk behandeld: foto’s en kleuren bewerken, inlezen en bewaren van beeldmateriaal. Ook leer je grote bestanden comprimeren en de juiste afdrukvoorwaarden instellen.

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (2)

Kosten

  • Cursusgeld: €775,- (scholing is vrijgesteld van btw).
  • Studiemateriaal: ca. € 75,-

Lees meer over mogelijke financieringen

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (3)

Studiemateriaal

Studiemateriaal, online-leeromgeving, licenties, readers etc. worden door Deltion Business beschikbaar gesteld en ontvang je indien van toepassing op de eerste lesdag.

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (4)

Certificaat

Je ontvangt een certificaat na afloop. Dit is een bewijs van deelname.

Opzet cursus

Iedereen die vertrouwd wil raken met de programma’s Photoshop en Illustrator en eenvoudige beelddragers zoals affiches, clubblaadjes, advertenties wil opmaken. Deze cursus is ook een aanrader voor iedereen die een meer professionele interesse heeft in bewerking van digitale foto’s.

Met de combinatie theorie/praktijk leer jij de basis van de programma’s Photoshop en Illustrator kennen. De belangrijkste functies worden duidelijk behandeld: foto’s en kleuren bewerken, inlezen en bewaren van beeldmateriaal. Ook leer je grote bestanden comprimeren en de juiste afdrukvoorwaarden instellen.

De cursus omvat het inlezen en bewaken van beeldmateriaal met behulp van Photoshop, het manipuleren van beelden, fotobewerking en het bewerken van kleuren voor toepassing in onder andere grafische producten. Daarnaast leert u de basistoepassingen van het programma Illustrator welke met behulp van practicumopdrachten doorgenomen worden. Tijdens de cursus wordt o.a. het importeren van teksten en illustraties, het comprimeren en opslaan van grote bestanden en de afdrukvoorwaarden voor verschillende uitvoerapparaten behandeld.

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (5)

Past deze cursus bij jou?

Je bent een aanpakker

Je bent creatief

Je werkt nauwkeurig en bent zelfstandig

Je bent nieuwsgierig naar (nieuwe) digitale toepassingen

Ook goed om te weten

Toelatingseisen

  • Systeemkennis van Windows en/of Apple Macintosh.
  • Er is geen mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van deze cursus.
Is dit jouw ideale cursus? Meld je nu aan

Veelgestelde vragen

Bekijk alles

Voor opleidingen, trainingen en cursussen is onze hoofdlocatie het Deltion College zelf. Hier heb je les, tenzij we dat anders aangeven. Het adres:
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Voor meer informatie over onze locatie, parkeren, toegang en bereikbaarheid, bekijk onze contactgegevens.

Wil je starten met een opleiding, training of cursus? Meld je dan online aan. Je krijgt dan een bevestiging van jouw inschrijving toegestuurd. Uiterlijk twee weken voor de start van de opleiding, training of cursus krijg je meer informatie toegestuurd.

Heb je vragen over de startdatum die niet kunnen wachten tot je de informatie toegestuurd krijgt? Mail dan met Deltion Business op business@deltion.nl of bel 038 850 31 50.

Voor sommige opleidingen moet jij de lesmaterialen zelf bestellen, voor andere opleidingen wordt het lesmateriaal voor je besteld. Dit is afhankelijk van de opleiding. Je wordt hierover door Deltion Business geïnformeerd.

In de uitnodigingsbrief voor je opleiding, training of cursus staat de naam van jouw contactpersoon. Heb je de brief nog niet ontvangen of heb je vragen? Bel Deltion Business op 038 850 31 50 of mail business@deltion.nl.

Volg je op het Deltion College een BOL-, BBL- of vavo-opleiding? Dan meld je je af in OSIRIS. Kijk op het studentenportaal voor meer informatie.

Volg je een opleiding, training of cursus via Deltion Business? Mail business@deltion.nl of bel 038 850 31 50 om je afwezig te melden. Let op: dat kan alléén als je een opleiding via Deltion Business volgt!

Weet je vooraf al dat je een lesdag afwezig bent? Overleg dan met je docent hoe je je lesstof kunt inhalen.

Kijk eerst bij onze uitgebreide pagina met Veelgestelde vragen.

Heb je liever persoonlijk contact of vrijblijvend advies? Neem dan contact op met Deltion Business via

business@deltion.nl

of 038 850 31 50.

Bekijk alles

Contact Deltion Business

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (6)
Deltion Business
  • Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (7)+31 38 850 31 50

  • Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (8)Stuur een email

Nog eens nalezen?

Wil je de informatie over deze opleiding later nog eens teruglezen? We hebben een digifolder voor je klaarliggen!

Download de digifolder

Adobe Photoshop & Illustrator (basis) | Deltion College (2024)

FAQs

What's the difference between Adobe Photoshop and Adobe Illustrator? ›

Adobe Illustrator is a program for creating vector graphics and original illustrations. It's ideal for making freehand designs and scalable images meant for print like logos, icons and business cards. Adobe Photoshop is a program for creating raster graphics and editing preexisting images.

Why is Photoshop expensive? ›

Why are Adobe products so expensive? Because it is one of the most pirated programs in the world. In order for them to offset their loses from piracy, they have to charge those people who have the means to pay a fortune. It's actually a win-win situation for them.

Should I draw in Photoshop or Illustrator? ›

Illustrator is better for clean graphic illustrations, while Photoshop is better for photos and realistic pics. On the one hand, it may seem that Illustrator is an obvious choice for a creative cloud, but it's not so simple. First of all, it all depends on the type of illustration.

What is the difference between Photoshop Illustrator and InDesign? ›

👉 In their simplest forms, Photoshop is for editing photographs, Illustrator for vector graphics and fonts, and InDesign for bringing together text, photos, and vector graphics into a magazine-type layout.

Which is more difficult to learn Photoshop or Illustrator? ›

Most experts agree that Illustrator has a steeper learning curve than Photoshop, so it's recommended that people learn Photoshop first; with similar interfaces and tools, familiarity with Photoshop will make Illustrator easier to master.

How much should I pay for Photoshop? ›

How much does Photoshop cost? There are several Creative Cloud plans that include Photoshop. You can purchase it as a standalone app for US$22.99/mo or opt for annual billing at US$263.88/yr. Both options give you access to all the latest Photoshop features and updates and 100GB of cloud storage.

Can I buy Photoshop permanently? ›

As of January 2017, Adobe officially stopped selling Creative Suite software. If you want Photoshop, you have to subscribe to a Creative Cloud Plan. The Photography Plan ( PS + Lightroom bundle) is currently USD $9.99/month (paid monthly for 1 year). Other plan options are also available.

What's cheaper than Photoshop? ›

Best for Budget-Conscious Image Editors

Corel's PaintShop Pro is probably the best-known, longest-running, full-on competitor to Adobe Photoshop. It's less expensive than Photoshop, does all the major things you can do in Photoshop, and even supports the market leader's PSD file format.

Do graphic designers use Illustrator or Photoshop? ›

Graphic designers use Illustrator to create vector graphics. Vector images and graphics are made of points, lines, shapes, and curves based on mathematical formulas rather than a set amount of pixels, and therefore can be scaled up or down while maintaining image quality.

Should I use Photoshop or Illustrator to make a logo? ›

Does Photoshop work for logos? The answer is no, Photoshop cannot be used for logos. Let's review what we've discussed so far: logos generally need to be simple and versatile, and photoshop is a software that creates complex artwork based on a set number of pixels. The two are incompatible on a fundamental level.

Is Adobe Illustrator good for beginners? ›

It's better to start slow and take time. Adobe Illustrator might come off as an overwhelming tool but is the easiest Adobe program as soon as you get the hang of it. Having to learn how to manoeuvre around Adobe Illustrator is indeed a fulfilling experience.

Does Adobe Illustrator come with Photoshop? ›

What apps and services do I get with the Adobe Creative Cloud All Apps plan? The Creative Cloud All Apps plan offers you more than 20 creative apps, including Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign, and Acrobat.

Should I learn InDesign or Photoshop? ›

Program: Photoshop is your top choice, but use InDesign for the basics of manipulating photos if you can't access Photoshop. Program: InDesign is your best bet, because it offers you multi-page templates and layouts for print. Your backup option is Illustrator, although it is not as easy to use for layout design.

What is Adobe Illustrator best used for? ›

What is Adobe Illustrator used for? Adobe Illustrator is commonly used to create logos, promotional or branded content, icons, website graphics, digital artwork, and more.

What Adobe program is best for drawing? ›

If you can dream it, you can design it with Adobe Illustrator. Create the designs, icons, and graphics you dream of with Illustrator on desktop and iPad. Illustrator, the industry-standard graphic design software, has everything you need to make professional designs that are always crisp, never blurry.

How much does Adobe Illustrator cost? ›

How much is Adobe Illustrator? Plans start at US$22. 99/mo. We'll get you started with tutorial videos and hands-on learning, free fonts and templates, access to an Adobe Express Premium plan, and more.

Can you edit photos in Adobe Illustrator? ›

Adobe Illustrator is a vector graphics application that you can use to create and design digital graphics. It was not designed to be a photo editor, but you do have options to modify your photos, such as changing the color, cropping the photo and adding special effects.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6403

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.