Wat kost een postzegel en welke soorten postzegels zijn er? (2024)

De geschiedenis van postzegels

Voordat de postzegel bestond, werden brieven verzegeld met een handstempel of zette mensen een markering met inkt op de brief. De allereerste postzegel werd bedacht en gemaakt door Henry Bishop in 1661. Hij was de eerste officiële Postmaster General voor Koning Karel II van Engeland. Hij introduceerde een hoop verbeteringen op het gebied van post. De eerste handmatige postzegel kreeg de naam de ‘Bishop mark’. De postzegel vermeldde de datum van ontvangst van de brief door het postbedrijf. Die datum zorgde ervoor dat koeriers het verzenden van de brief niet konden uitstellen. Er was namelijk een vaste termijn voor het verzenden vastgesteld in die tijd.

De moderne postzegel werd in 1840 door de Britse leraar en uitvinder Rowland Hill uitgevonden. Hij wilde al langer dingen veranderen op het gebied van post versturen en voerde hier ook campagne voor. Hij bedacht dat een systeem voor betaling voor het verzenden de beste verandering zou zijn. Dit zou het versturen van brieven snel, goedkoop en veilig maken. De eerste officiële moderne Britse postzegel stond bekend als de Penny Black. Eén postzegel was één cent, of penny, waard en als afbeelding was een foto van koningin Victoria gebruikt. Deze postzegel zou vervolgens 60 jaar lang gebruikt worden. Het is geen erg zeldzame postzegel en hij is dus niet heel interessant voor verzamelaars, maar hij is wel erg geliefd aangezien het de eerste moderne postzegel ooit is.

Wat kost een postzegel in Nederland?

Als je nog steeds regelmatig brieven of kaarten verstuurd, heb je regelmatig te maken met het kopen van postzegels. Maar als je bijna nooit meer brieven of kaarten verstuurd, dan weet je misschien niet eens hoeveel een postzegel kost in 2022.

Hieronder geven we een overzicht van de posttarieven in 2022:

DienstPrijs
Brief versturen€0,96
Aangetekende brief€8,55
Verzekerservice€14,90
Brievenbuspakje€4,60
Pakketten€6,25 – €13,50
Brieven en kaarten€1,55 – €9,30
Buspakje€10,30 – €19,00
Aangetekend buspakje€19,30
Verzekerd buspakje€23,90

Tarief postzegel in Nederland in 2022:

Soort postzegelPrijs
Nederland 0 – 20 gram€0,96
Nederland 20 – 50 gram€1,92
Internationaal 0 – 20 gram€1,55
Nederland XL€4,50

Hoeveel postzegels moeten er op een envelop?

Als je niet op de hoogte bent van de prijzen van postzegels, weet je waarschijnlijk ook niet precies wanneer je hoeveel postzegels op een envelop moet plakken. Dat is wel zo handig om te weten als je een brief of kaart wil versturen, want als het aantal postzegels niet klopt wordt de envelop niet gestuurd. De meeste brieven en kaarten in Nederland worden verstuurd via PostNL, dus op hun website kun je een duidelijk overzicht vinden van de tarieven en aantal postzegels die nodig zijn voor bepaalde gewichten brieven en kaarten. Hieronder zetten we het ook even duidelijk voor je op een rij:

Gewicht in gramAantal postzegels
0 – 20 g1
20 – 50 g2
50 – 100 g3
100 – 350 g4
350 – 2000 g5

De meeste standaard brieven die je wil versturen, hebben waarschijnlijk maar één postzegel nodig. Een normale envelop weegt namelijk zelden meer dan 20 gram. Als je een webshop hebt en je kleine artikelen per post verstuurd, kom je waarschijnlijk tussen de 20 en 100 gram uit.

Hoeveel postzegels moeten er op een envelop naar Nederland?

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een brief naar het buitenland moet versturen, of dat je vanuit het buitenland een brief wil versturen naar Nederland. In dat geval zijn de tarieven en het benodigde aantal postzegels voor het versturen anders dan bij binnenlandse post. Ook deze tarieven kun je eenvoudig terugvinden op het internet, maar voor het gemak zetten we ze hieronder even voor je op een rij:

GewichtAantal postzegelsPrijs
0 – 20 g1€1,55
20 – 50 g2€3,10
50 – 100 g3€4,65
100 – 350 g5€7,75
350 – 2000 g6€9,30

Sinds 1 januari 2020 heeft de UPU een aantal wijzigingen doorgevoerd in het versturen van post naar het buitenland. Voor pakketten gelden internationale regels, dus deze zijn hetzelfde gebleven. De wijzigingen hebben vooral te maken met douanerecht en veiligheid. Veel landen eisen vooral van tevoren een hoop informatie over de inhoud van het pakket. Bij pakketpost kan dit digitaal door worden gegeven, bij brievenpost zit dit om privacy redenen anders. Het is natuurlijk mogelijk om een envelop te beplakken met meerdere postzegels van een lagere waarde, in plaats van 1 postzegel die genoeg waarde heeft. Zo kun je ook aan het gewenste aantal komen. Dit is in Nederland niet verboden, maar bedrijven zoals PostNL vinden het fijner als een envelop slechts één of twee postzegels bevat. Dan blijven ze namelijk nog enigszins makkelijk te bestempelen.

Veelgestelde vragen

Wat is de waarde van 1 postzegel in 2021?

De waarde van een postzegel in 2021 was 0,96 cent. Dit is in 2022 hetzelfde gebleven.

Wat is de waarde van een postzegel met een 1 erop?

Een postzegel met een 1 erop staat voor een brief van 0 – 20 gram, dus is die postzegel 0,96 cent waard.

Wat kost brievenpost?

Wat brievenpost kost, hangt af van het gewicht van de brief en of je hem binnen Nederland of naar het buitenland wil versturen. In ons artikel vind je een duidelijk overzicht met de kosten voor brieven per gewichtscategorie.

Wat kost een postzegel en welke soorten postzegels zijn er? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5324

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.