5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (2024)

De charme van postzegels verzamelen ligt in zijn eenvoud: het is gemakkelijk, het is leuk om te doen en bijna iedereen kan meedoen. Hoewel 99% van de postzegels die wereldwijd worden uitgegeven misschien niet de moeite van het investeren waard is, kan postzegels verzamelen, als je een exemplaar vindt dat zeldzaam en bijzonder is, ook een serieus lucratief tijdverdrijf zijn. Maar hoe weet je in welke postzegels je moet investeren? Daan Hartevelt, een van onze interne postzegelexperts, is hier om je te helpen. Hij heeft veel ervaring in de handel en heeft in zijn carrière al duizenden postzegels gezien. Hieronder lees je zijn aanbevelingen voor de 5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren, omdat ze snel in waarde zullen toenemen.

1. De Penny Black - 1840

Voor onze eerste postzegel die het investeren waard is gaan we naar het begin, toen postzegels zoals we ze nu kennen voor het eerst gebruikt werden. Het was in mei 1840, toen 's werelds eerste zelfklevende postzegels in een openbaar postsysteem werden gebruikt. De postzegels werden uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk en hadden een afbeelding van de regerende vorstin Queen Victoria. Nu staat deze eerste postzegel bekend als de Penny Black, vanwege zijn zwarte kleur en het feit dat hij - niet verwonderlijk - één cent waard was. Je kunt deze postzegel in gebruikte staat nu wellicht voor €100 - €200 kopen, maar met de tijd zullen er steeds minder zegels op de markt zijn. De waarde van de Penny Black zou in de komende 10 jaar met wellicht 20% of meer kunnen stijgen.

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (1)

2. Duitse inflatie postzegels - 1923
Gedurende de jaren `20 ging Duitsland gebukt onder een verlammende hyperinflatie. En dit is wat onze volgende postzegel zo het investeren waard maakt. Met het land in oorlog en in een financiële crisis, begon de regering meer geld te drukken in een poging het evenwicht te herstellen. Maar tegen hun bedoelingen in, schoten de prijzen in sneltempo omhoog, daalde de waarde van het geld dramatisch, en kon de regering met het drukken van meer geld de vraag niet bijhouden. Begin jaren `20, had men het vertrouwen in de Duitse mark volledig verloren. Postzegels met een waarde van 1 biljoen mark waren zelfs niet genoeg om een brief te versturen. Vandaag de dag zijn bepaalde Duitse inflatiepostzegels een goede investering vanwege hun historische waarde. Voor een 800.000 mark postzegel met overdruk bijvoorbeeld, betaal je nu rond de 300 euro. Maar dit zou in 5 jaar tijd met 10-20% kunnen toenemen.

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (2)

3. Postzegels van oude Italiaanse staten postzegels - Pre-19e eeuw
Italië - het land van lekker eten, liefde en voetbal - was niet altijd het land zoals we dat nu kennen. Voor 1871 bestond Italië uit verschillende afzonderlijke staten, elk met zijn eigen regering, regels en postzegels. Na de Italiaanse eenwording halverwege de 19e eeuw, werden de verschillende staten samen het Koninkrijk Italië, en de postzegels van de oude staten waren niet langer nodig. Nu zijn Italiaanse postzegels uit deze historische periode zeer veel waard en die waarde zal alleen maar toenemen.

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (3)

4. Postzegels van de Chinese Culturele Revolutie - 1966 – 1976

1966 was het begin van een tienjarige periode van veranderingen in China. Mao Zedong (1893-1976), de communistische leider van het land, ontketende de culturele revolutie om zijn gezag over de Chinese regering te bevestigen. Als onderdeel van zijn overheersing, werd het Chinezen verboden om alles wat ook maar een investering kon zijn te verzamelen; dit betekende ookpostzegels, die dan ook alleen voor gebruik bedoeld waren. De rode zegels van de culturele revolutie zijn dus zeer zeldzaam - hoewel deze periode niet eens zo lang geleden is. Nu kan één zegel je ongeveer € 500 kosten; al is de waarde van deze zegels met zo‘n 500 procent toegenomen, dus het is de vraag wat er gebeurt met de waarde in de toekomst.

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (4)

5. Koning Willem III van Nederland - 1872

Koning Willem III was koning van Nederland van 1849 tot zijn dood in 1890. Wat deze postzegel zo bijzonder maakt, is dat hij een hoge waarde had ten tijde van de circulatie en vandaag de dag zijn exemplaren in goede staat zeldzaam. De marktwaarde van deze postzegel uit 1872 is in de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Je betaalt er nu misschien tussen de € 6.500 en € 7.500 voor. En is het iets om in te investeren? Hij zou de komende jaren met € 1.000 in waarde kunnen toenemen.

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (5)

Investeer nu in postzegels

Zin gekregen om te gaan investeren? Onze wekelijkse postzegelveilingen zijn een geweldige plek om te zoeken. Alle zegels worden geselecteerd door ons team van 8 postzegelexperts die intern spannende en boeiende veilingen samenstellen. Wat hebben ze deze week geselecteerd? Bezoek de postzegelveilingen om erachter te komen!

Of is het tijd dat je een investering in postzegels te gelde maakt? Met een gratis account kun je eenvoudig kopen en verkopen op een van de Catawiki veilingen. De 15 miljoen bezoekers die Catawiki elke maand bezoeken, vertrouwen ons vanwege goede service, uitzonderlijke objecten en een fantastische ervaring als koper of verkoper. Bied je postzegel voor de veiling aan en ervaar het zelf.

Deze artikelen vind je misschien ook interessant:

5 postzegels waarin je nu zou moeten investeren - Catawiki (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5316

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.